Wygrana/NSA

Kancelaria STANEK-Legal po raz kolejny wygrała przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, reprezentując Klienta w sprawie karuzelowej.

NSA podzielił argumentację Kancelarii co do niezwiązania się sądu niższej instancji oceną prawną wyrażoną przez NSA we wcześniejszym wyroku, również rozstrzygniętym na korzyść Klienta.

Sąd niższej instancji będzie musiał ponownie zbadać transakcje Skarżącego w oparciu o wytyczne NSA dotyczące należytej staranności, zgodnie z dyrektywami należytej staranności Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu, które NSA zaaprobował w sprawie Klienta Kancelarii, chroniącymi Skarżącego przed nieświadomym uczestnictwem w łańcuchu transakcji stanowiących oszustwo podatkowe.

Tak sprawę komentuje Mec. Dr Remigiusz Stanek (radca prawny Warszawa), partner zarządzający STANEK Legal Kancelaria Prawnicza s.c.:

Czy ten wyrok zmienia coś w dotychczasowej praktyce orzeczniczej sądów administracyjnych?

 Z pewnością wyrok zapadły w sprawie naszego Klienta jest kolejnym krokiem na drodze do zwiększania szans podatników w sporach z fiskusem, w których stali się oni ofiarami nieświadomego uczestniczenia w transakcjach stanowiących oszustwo podatkowe. Walka o niesłusznie kwestionowane prawo do odliczenia podatku VAT jest długa i niejednokrotnie nie pozwala doczekać do końcowego rozstrzygnięcia, kończąc się bankructwem. Na pewno, jak w każdej sprawie istotne znaczenie ma stan faktyczny, co na gruncie sporów dotyczących prawa do odliczenia podatku VAT sprowadza się do tego, czy w danej sprawie klienci padli ofiarą oszustwa, w których towar występował, nie stanowił jednak własności sprzedającego, czy też towaru tego w ogóle nie było ponieważ przemieszczany był bezpośrednio od jego posiadacza do końcowego nabywcy (bez faktycznego fizycznego rozładunku u podatnika). W tym drugim przypadku, dotychczasowa linia orzecznicza NSA jest dosyć restrykcyjna w uznawaniu domniemania dobrej wiary podatnika.

Jakie środki można podejmować, aby spór podatkowy ostatecznie mógł zakończyć się sukcesem?

Trudno wymienić je jednym tchnieniem, niemniej na pewno kluczowym jest dobrze przygotowany wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji administracyjnej wraz z wniesieniem skargi do sądu pierwszej instancji. Pozwala on na zawieszenie postępowań egzekucyjnych na kilka lat, do momentu rozstrzygnięcia sprawy przez NSA. Przede wszystkim jednak należy myśleć nieschematycznie, zastanawiać się czy niezależnie od podejmowanych kroków procesowych na drodze sądowej, analizowany stan faktyczny sprawy pozwala na podjęcie działań z zakresu nadzwyczajnych środków zaskarżenia, które przysługują podatnikowi (wznowienie, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji). Wiele spraw pokazało, iż sprawy czasami beznadziejne mogą na końcu okazać się wygrane. Trzeba walczyć do końca.

Potrzebujesz pomocy radcy prawnego Warszawa w rozstrzygnięciu sprawy przed NSA? Skontaktuj się z nami.