Zawiadomienie

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Pana Profesora Bogusława Banaszaka

Mentora, wieloletniego Pedagoga, wybitnego specjalisty prawa konstytucyjnego i prawa administracyjnego, dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, Członka Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, Sędziego Trybunału Stanu

Najbliższym Pana Profesora składamy szczere wyrazy współczucia

Zespół kancelarii STANEK Legal oraz Zespół kancelarii Putz Skrobich