Komentarz dr Remigiusza Stanek w sprawie blokad rachunków bankowych przez organy skarbowe

W okresie od 7 lipca do 5 grudnia 2022 r., w przypadku podejrzenia wyłudzenia skarbowego, kontro podatnika mógł zablokować jedynie Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Dlatego blokadę rachunków bankowych dokonaną w ww. okresie przez organ inny niż Szef KAS (np. przez naczelnika urzędu celno-skarbowego), należy uznać za działanie niezgodne z prawem (przekroczenie uprawnień).

Jak ma działać podatnik, któremu pochopnie i bez podstawy prawnej zablokowano rachunek bankowy? O komentarz w tej sprawie poproszony został dr Remigiusz Stanek.

Cała wypowiedź dla money.pl dostępna pod linkiem: https://www.money.pl/banki/blokowali-bezprawnie-konta-bankowe-bedzie-fala-pozwow-o-odszkodowania-6844913194121856a.html