Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. a zobowiązania podatkowe przedsiębiorcy

Najczęstszą formą prowadzenia biznesu przez początkujących przedsiębiorców jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Z czasem ta forma staje się niewystarczająca lub po prostu nie pasuje do zmieniających się okoliczności. Wiele osób decyduje się wówczas na przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jaki wpływ ma ta zmiana na zobowiązania podatkowe powstałe za czasów prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej?

Zgodnie z Art. 93a §  4 Ordynacji podatkowej jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych.

Powołana regulacja reguluje jedynie uprawnienia przedsiębiorcy. Co z zobowiązaniami?

Sądy administracyjne wskazują, że nie przechodzą one na spółkę. Powstała w wyniku przekształcenia spółka nie ma w postępowaniu podatkowym w sprawie określenia wysokości zobowiązania (tzw. postępowaniu wymiarowym) statusu strony, tak jak posiada ją podatnik – osoba fizyczna, która do czasu przekształcenia prowadziła we własnym imieniu działalność gospodarczą (tak WSA w Krakowie,  I SA/Kr 312/18).

Organy podatkowe, chcąc przypisać spółce zaległości podatkowe osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą muszą więc wydać wobec niej decyzję na podstawie art. 108 § 1 o.p. tj. na zasadach obowiązujących osoby trzecie (np. WSA w Krakowie, I SA/Kr 1354/18). Będzie to działanie zbliżone do przypisania członkowi zarządu odpowiedzialności za zaległości spółki.