Komentarz mec. Remigiusza Stanek dla BCC oraz Money.pl ws. wyroku NSA dot. kontroli podatkowych

Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedzą mec. Remigiusza Stanka nagraną dla Business Centre Club na temat możliwych skutków prawnych wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 lutego 2020 r. (sygn. akt I FSK 2243/19). Wyrok dotyczy wydłużonego czasu kontroli podatkowych, zaś mec. Remigiusz Stanek wskazuje na skutki prawne zbyt długiego czasu kontroli podatkowych oraz ich późniejszego wpływu na ważność dowodów zebranych w postępowaniach podatkowych, a także możliwość podważania decyzji podatkowych zapadłych w skutek prowadzenia wskazanych postępowań. Należy zaznaczyć, że jakkolwiek wyrok zapadł na kanwie stanu faktycznego dotyczącego mikroprzedsiębiorcy, ma on zastosowanie również do pozostałych przedsiębiorców.

Dodatkowo zapraszamy do zapoznania się z artykułem, który ukazał się we wczorajszym głównym wydaniu portalu Money.pl, w którym mec. Remigiusz Stanek komentuje omawiany wyrok oraz jego wpływ na sytuację podatników uwikłanych w spory z organami podatkowymi.  

https://www.money.pl/podatki/wazny-wyrok-ws-podatkow-fiskus-ma-sie-trzymac-terminow-inaczej-dowody-sa-niewazne-6563783250295328a.html