Sukcesy Kancelarii STANEK Legal

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło, iż możemy podzielić się z Państwem informacją o sukcesach Klientów Kancelarii STANEK Legal osiągniętych w ostatnim kwartale przez nasz Zespół. Należą do nich m.in.:

  • wygrana w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w sprawie tzw. pustych faktur, ze skutkiem uzyskania wyroku reformatoryjnego pozwalającego na uchylenie wyroku Sądu I Instancji oraz obu instancji organów podatkowych, w sprawie o znacznej wartości przedmiotu sporu – branża budowlana,
  • wygrana w Sądzie Najwyższym w sprawie o uznanie składek uiszczanych na ubezpieczenie społeczne w innym państwie członkowskim UE,
  • uchylenie decyzji Organu I Instancji w sprawie podatkowej dotyczącej kwestionowania prawa do odliczenia podatku VAT,
  • uzyskanie wstrzymania wykonania Decyzji w sprawach w zakresie domiaru ceł antydumpingowych,
  • uzyskanie wstrzymania wykonania Decyzji w sprawach w zakresie podatku VAT,
  • uzyskanie zwrotu podatku VAT w utrudnionym stanie faktycznym w sprawie przedsiębiorcy zagranicznego,
  • zawieszenie postępowań egzekucyjnych na skutek interwencji procesowej,
  • uniewinnienia w sprawie nielegalnego zatrudniania cudzoziemców.