KONFERENCJA PULS BIZNESU

Dr Remigiusz Stanek, Partner Zarządzający w Kancelarii Stanek Legal prelegentem podczas konferencji „Dyrektywa CRD IV i Rozporządzenie CRR jako narzędzia wdrożenia porozumień Bazylei III” poświęconej wdrożeniu pakietu CRD IV/CRR w instytucjach finansowych.

Mec. Stanek poprowadził warsztaty pod tytułem” Polityka wynagrodzeń w świetle dyrektywy CRD IV i wytycznych EBA”. Warsztaty objęły problematykę wpływu pakietu CRD IV/ CRR na regulacje dotyczące ustalania wynagrodzeń dla niektórych pracowników banków oraz związanych z tym procedur podlegających wdrożeniu w instytucjach finansowych.

Puls Biznesu, Warszawa 16 października 2013 r.