KONFERENCJA GREEN CROSS POLAND & PULS BIZNESU

Dr Remigiusz Stanek, Partner Zarządzający w Kancelarii Stanek Legal panelistą podczas debaty: ”Zielona gospodarka w perspektywie sektora bankowego” zorganizowanej przez Fundację Green Cross Poland oraz redakcję gazety Puls Biznesu.

Debata poświęcona była wyzwaniom nowoczesnej gospodarki rynkowej w dobie procesów zwiększania udziału ekologii w życiu społeczno-gospodarczym, w szczególności po kątem istniejących możliwości i źródeł finansowania inwestycji w dziedzinie ekologii. Debata zorganizowana została jako jedna z cyklu debat poświęconych ekologii.

Krucza House, Warszawa 21 października 2013 r.

Video relacja oraz relacja prasowa z debaty dostępna jest na stronie Fundacji Green Cross Poland:

https://greencrosspoland.org/2013/10/21/rekomendacje-pb-i-green-cross-poland-dla-sektora-bankowego/

https://greencrosspoland.org/wp-content/uploads/2013/10/18102013-Debata-z-PB.pdf