Wygrana/NSA

Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria STANEK-LEGAL reprezentowała spółkę w sprawie, w której Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że podatnik może zostać pozbawiony prawa do odliczenia podatku VAT tylko po przeprowadzeniu kompleksowego postępowania dowodowego i zbadaniu legalności decyzji organów skarbowych przez sąd.

W sprawie Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał, że złom nie został dostarczony, a zatem reprezentowana przez Kancelarię spółka wystawiała puste faktury niedokumentujące faktycznych transakcji i zakwestionował prawo do odliczenia przez nią podatku VAT.

Sąd pierwszej instancji rozpoznający sprawę ograniczył się jedynie do wyciągnięcia wniosków płynących z jednej transakcji na inne i uznał, że spółka nie dołożyła należytej staranności w celu zweryfikowania swoich kontrahentów. Naczelny Sąd Administracyjny, nie podzielił ustaleń sądu pierwszej instancji i uznał, że fiskus nie może rozciągać wniosków płynących z jednej transakcji na inne. Aby pozbawić podatnika prawa do odliczenia podatku VAT poprzez przyjęcie, że nie zachował on należytej staranności podczas weryfikowania rzetelności swoich kontrahentów konieczna jest dogłębna analiza materiału dowodowego i decyzji wydanej przez organ skarbowy.