Wygrana sprawa klienta kancelarii

Naczelny Sąd Administracyjny przychylił się do skargi kasacyjnej klienta kancelarii. Sprawa dotyczyła spółki handlującej złomem, której Naczelnik urzędu skarbowego zakwestionował prawo do odliczania VAT.  Wskazał on, że jeśli złom nie został dostarczony to faktury nie dokumentują faktycznych transakcji.

NSA jasno stwierdził, że podatnik może zostać pozbawiony prawa do odliczania VAT tylko po przeprowadzeniu wnikliwego postępowania dowodowego i kontroli legalności decyzji organów przez sąd a w tej sprawie sąd pierwszej instancji nie skontrolował należycie decyzji fiskusa.