Sukces kancelarii przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.

Jedno z ostatnich postępowań prowadzonych przez naszą Kancelarię.

Sprawa dotyczyła podatku od towarów i usług za 2014 rok od transakcji telefonami z serii iPhone. Organy podatkowe dopatrując się udziału naszego Klienta w tzw. karuzeli podatkowej, zarzucały fikcyjność nabyć oraz fikcyjną dalszą sprzedaż telefonów.

Decyzja organu podatkowego określająca zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług i kwotę podatku do zapłaty została zaskarżona, a sprawa swój finał znalazła przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. WSA uchylił zaskarżoną decyzję argumentując, że organ nie przeanalizował strony sprzedażowej spornych transakcji (m.in. odbiorców towaru, dysponowania towarem jak właściciel).

W ocenie Sądu nawet w razie ustalenia występujących nieprawidłowości po stronie nabyć towarów (np. faktu, że dostawcy towarem nie dysponowali jak właściciele), nie można z góry wykluczyć, że dalsza sprzedaż tego towaru była już rzeczywista. Nieprawidłowości na etapie wchodzenia w posiadanie danego towaru nie przekładają się automatycznie na nieprawidłowości na etapie jego zbycia, które może nastąpić w sposób w pełni niezależny oraz samodzielny.

Organ ponownie rozpoznając sprawę, będzie zobowiązany do indywidualnej oceny każdej transakcji, a nadto będzie zobowiązany uzasadnić (faktycznie i prawnie) twierdzenia o nieprawidłowości w odniesieniu do sprzedaży.

Staranność i dokładność w przeprowadzeniu postępowania dowodowego jest szczególnie istotna w przypadku znacznej kwoty transakcji. W omawianej sprawie przewyższała ona kwotę 4 milionów złotych.  

Sprawę prowadził mec. Remigiusz Stanek.