Nowelizacja ustawy o egzekucji w administracji, nowe zasady dotyczące decyzji ratalnych

W dniu 13 marca 2023 r. Prezydent podpisał Ustawę o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zasadniczo (są wyjątki) wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia, co w zamierzeniu ma zapewnić wierzycielom i organom egzekucyjnym odpowiedni czas na wdrożenie wprowadzonych nowelizacją zmian.

Jednym z przepisów, które w nowym brzmieniu wejdą w życie w marcu przyszłego roku jest 67da § 2 ordynacji podatkowej (nowelizowany art. 259 tej ustawy). Zgodnie z jego aktualnie obowiązującym brzmieniem, zaległość podatkowa może mocą decyzji zostać rozłożona na raty. Decyzja ta wygasa w przypadku braku płatności trzech kolejnych rat, o czym pisaliśmy we wpisie z 7 lipca 2022 r.: https://stanek-legal.pl/wygasniecie-decyzji-rozkladajacej-na-raty-zobowiazanie-podatkowe/ (§ 1a. W razie niedotrzymania terminu płatności trzech kolejnych rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa, następuje z mocy prawa wygaśnięcie decyzji o rozłożeniu na raty w zakresie wszystkich niezapłaconych rat).

Tymczasem zgodnie z nowelizowanym brzmieniem art. 67da § 2 ordynacji podatkowej, wygaśnięcie decyzji o rozłożeniu na raty będzie następowało w przypadku niedotrzymania terminu płatności trzech, niekoniecznie kolejnych, rat (§ 2. W razie niedotrzymania terminu płatności trzech rat, na jakie zostały rozłożone podatek lub zaległość podatkowa, następuje z mocy prawa wygaśnięcie decyzji o rozłożeniu na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej w zakresie wszystkich niezapłaconych rat).

Niejednokrotnie zdarzało się, że mimo decyzji ratalnych podatnicy posiadający zaległości podatkowe mieli trudności w regularnym spłacaniu rat. O ile dotychczas mogli spłacać zaległość zwracając uwagę na to, aby nie doszło do niezapłacenia „trzech kolejnych rat”, to na gruncie znowelizowanych przepisów będą zobowiązani do bardziej rygorystycznego przestrzegania terminów płatności rat tak, aby w całym okresie objętym decyzją ratalną nie pominąć płatności trzech z nich.