Działalność pro bono. Nieważność uchwały organu wykonawczego dzielnicy. Sukces Klienta kancelarii.

Kancelaria zajmuje się czasami również prowadzeniem spraw pro bono. W jednej z nich, organ wykonawczy jednej z dzielnic podjął uchwałę, w której odmówił Klientowi udzielenia dalszej pomocy mieszkaniowej w przedmiocie najmu lokalu socjalnego. Skutkiem było zagrożenie zarządzenia opróżnienia lokalu.

Od powyższego rozstrzygnięcia do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego została wniesiona skarga. Sąd podzielił podniesione zarzuty dotyczące nieprawidłowego prowadzenia postępowania dowodowego przez organ oraz stwierdził nieważność kwestionowanej uchwały, tym samym orzekając na korzyść Klienta. W przedmiotowej sprawie organ pominął przede wszystkim dowody z wpłat dokonywanych przez Skarżącą z tytułu czynszu za wynajmowany lokal, co jest jedną z głównych przesłanek w przedmiocie udzielenia pomocy mieszkaniowej. Zgodnie bowiem z art. 18 ust. 3 pkt. 1 uchwały Nr XXIII/669/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r., następuje ono w przypadku braku zaległości na koncie zajmowanego lokalu lub w przypadku, gdy co najmniej 3  miesiące realizowana jest umowa o spłacie zadłużenia.