Karuzela podatkowa w branży recyklingu metali. Sukces Klienta kancelarii.

Organy podatkowe obu instancji podważały działania Klienta kancelarii zajmującego się recyklingiem metali, kwestionując zarówno faktury nabycia, jak i sprzedaży towarów jako niedokumentujące rzeczywistych zdarzeń gospodarczych i wskazując na udział podmiotu w tzw. karuzeli podatkowej. Zdaniem organów transakcje były ukierunkowane jedynie na uzyskanie z budżetu państwa nienależnego zwrotu ponad 6 mln zł podatku VAT. Decyzje zostały właśnie uchylone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Ze względu na wartość przedmiotu sporu, dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa w dużej mierze zależało od tego rozstrzygnięcia.

Karuzela podatkowa to jedna z metod wyłudzania podatku VAT polegająca na niepłaceniu należnego podatku lub wyłudzaniu zwrotu podatku naliczonego. Jej mechanizm inicjuje  wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru przez tzw. „znikającego podatnika”, które z uwagi na zerową stawkę VAT jest dla niego opłacalne. Kolejnym krokiem jest krajowa sprzedaż towaru, z zastosowaniem krajowej stawki podatku VAT. Po wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towaru, podmioty występują o zwrot podatku lub zmniejszenie zobowiązanie podatkowego. Dochodzi więc do sytuacji, kiedy zwrotowi podlega nigdy nie odprowadzony podatek VAT. W całym łańcuchu może pojawić się wiele podmiotów, których zadaniem jest utrudnienie dochodzenia.

W sprawie Klienta kancelarii Organ ocenił jego działania przez pryzmat działania podmiotów występujących na innych etapach w łańcuchu transakcji, przypisując mu z góry świadome uczestnictwo w fikcyjnym obrocie towarami. W praktyce jednak wielokrotnie dochodzić może do sytuacji, kiedy to jedno z ogniw karuzeli podatkowej nie jest świadome uczestnictwa w przestępczym procederze. Sytuacja taka może mieć miejsce, np. w przypadku brokera, o czym informowaliśmy w jednym z poprzednich wpisów, np. https://stanek-legal.pl/broker-jako-nieswiadomy-uczestnik-karuzeli-podatkowej/ 

Sprawa będzie ponownie rozpoznawana przez organy z uwzględnieniem jednakże wiążących wytycznych zawartych w wyroku WSA.