Należyta staranność w branży budowlanej. Sukces Klienta kancelarii.

Również przedsiębiorcy z branży budowlanej narażeni są na obciążenie ich działaniami nieuczciwych kontrahentów. W sprawie prowadzonej przez Kancelarię organy podatkowe próbowały obciążyć podatnika tym, że jego podwykonawcy wystawiali nierzetelne faktury. Organy stały bowiem na stanowisku, że faktury są fikcyjne o czym podatnik powinien był wiedzieć. 

Sąd administracyjny I instancji uchylił decyzję organu II instancji, rozstrzygając w ten sposób sprawę w sposób pozytywny dla Klienta, a  także nakazał organom ponowne zbadanie sprawy, w  szczególności przeprowadzenie dodatkowych dowodów. O znaczeniu kwestii prawidłowego prowadzenia postępowania dowodowego przez organy pisaliśmy już kilkukrotnie, np. https://stanek-legal.pl/sukces-klienta-kancelarii-w-sporze-z-fiskusem-obowiazek-organow-przeprowadzenia-rzetelnego-postepowania-dowodowego/, wyrok WSA w Gliwicach jest kolejnym wyrokiem, który potwierdza konieczność przyglądania się prowadzonym postępowaniom pod kątem możliwych błędów proceduralnych.

Puste faktury to takie, które nie dokumentują rzeczywistych zdarzeń gospodarczych mając na celu jedynie naliczanie kosztów i wyłudzanie podatku VAT od państwa. Środowiskiem, w którym również dochodzi do ww. działań niewątpliwie jest branża budowlana. W zależności od przypadku organy zarzucają albo brak wykonania usługi jako takiej, albo wykonanie usługi ale przez podmiot inny niż wystawca faktury. Proceder taki zagrożony jest zarówno odpowiedzialnością podatkową, która uderza bezpośrednio w sytuację finansową podatnika, jak również karną, która może obciążyć osoby zarządzające lub właścicieli firm. Przy ocenie odpowiedzialności przedsiębiorcy należy wziąć pod uwagę kryterium należytej staranności. Odpowiednio wdrożone oraz stosowane w praktyce procedury mogą pomóc w  uniknięciu negatywnych konsekwencji.

Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedzią mec. Remigiusza Stanek dla infor.pl, w której omówione zostało zjawisko wystawiania i wprowadzania do obrotu pustych faktur, a także kwestie uniknięcia odpowiedzialności przez przedsiębiorców, którzy stali się ofiarami takich nadużyć:  https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/faktura/5656291,pusta-faktura-jak-uniknac-jej-przyjecia.html