Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów, wymóg zaistnienia istotnej zmiany zezwolenia. Sukces Klienta Kancelarii.

We wpisach z 9 lipca https://stanek-legal.pl/dostosowanie-zezwolenia-na-przetwarzanie-odpadow-do-znowelizowanej-ustawy-o-odpadach-istotna-czy-nieistotna-zmiana-zezwolenia/ oraz z 13 października 2021 r. https://stanek-legal.pl/obowiazek-organu-dokonania-kazdorazowej-oceny-czy-zmiana-decyzji-o-przetwarzaniu-odpadow-stanowi-zmianeistotna/ poruszaliśmy tematykę dostosowania zezwolenia na przetwarzanie odpadów do znowelizowanej ustawy o odpadach.

W kolejnym postępowaniu prowadzonym przez kancelarię, przedstawiana przez nas argumentacja została uznana za prawidłową, co skutkowało uchyleniem decyzji organu pierwszej instancji (odmawiającej zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów) przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania.

Organ pierwszej instancji, będąc związany wytycznymi Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska będzie m.in. zobowiązany zbadać, czy wnioskowana przez Klienta kancelarii zmiana zezwolenia stanowi „zmianę istotną” warunkującą stosowanie art. 41a ust. 6 ustawy o odpadach. W przypadku ustalenia, że zmiana nie jest istotna, organ nie będzie mógł wymagać uzyskania postanowień z zakresu ppoż oraz ustaleń z zakresu ochrony środowiska gdyż przepis art. 41a ust. 6 ustawy o odpadach nie będzie znajdował zastosowania. Rozstrzygnięcie to jest kolejnym, które potwierdza znaczenie prawidłowego i kompletnego postępowania dowodowego w sprawie, gdyż tylko takie może skutkować prawidłowymi ustaleniami co do stanu faktycznego danej sprawy. Jednocześnie rozstrzygniecie potwierdza brak automatyzmu w stosowaniu znowelizowanej ustawy o odpadach.