Przedawnienie zobowiązania podatkowego w związku z nieskutecznym zawiadomieniem podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia

W nawiązaniu do naszego wpisu z 24 stycznia 2022 r. (https://stanek-legal.pl/konsekwencje-doreczenia-pism-z-pominieciem-pelnomocnika-sukces-klienta-kancelarii-w-sporze-z-fiskusem-2/), informujemy o kolejnym sukcesie Klienta kancelarii w podobnej sprawie.

Mimo utrwalonej już linii orzeczniczej dotyczącej sposobu zawiadamiania podatników o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych w sytuacji, gdy podatnik ustanowił pełnomocnika, podkreślonej uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt I FPS 3/18, nadal toczą się postępowania w których przedmiotem sporu jest skuteczność doręczenia zawiadomienia z pominięciem ustanowionego pełnomocnika podatnika.

I tak w sprawie Klienta kancelarii Naczelny Sąd Administracyjny w styczniu tego roku rozpoznał skargę kasacyjną organu odwoławczego oceniając czy mimo doręczenia zawiadomienia o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia bezpośrednio podatnikowi i z pominięciem jego prawidłowo ustanowionego pełnomocnika, doszło do zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego za rok 2011.

Uwzględniając wskazaną uchwałę Sąd przyznał rację przedstawionej argumentacji Klienta kancelarii, że w wyniku nieskutecznego zawiadomienia o zawieszenia biegu terminu przedawnienia, doszło do przedawnienia zobowiązania podatkowego Klienta kancelarii w wysokości ok. 179 tyś zł.