Blog

Dostosowanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów do znowelizowanej ustawy o odpadach – istotna czy nieistotna zmiana zezwolenia?

Nie samym postępowaniem podatkowym żyje kancelaria, nasi klienci zajmujący się recyklingiem mierzą się również z trudnościami na innych polach styku z działaniami organów administracji, konkretnie związanych z koniecznością dostosowania zezwoleń na przetwarzanie (ale też zbieranie) odpadów do znowelizowanej ustawy o odpadach. Obowiązek aktualizacji posiadanych zezwoleń Znowelizowana ustawa o odpadach wymusiła na podmiotach zajmujących się gospodarką 

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego uiszczona z opóźnieniem. Nieusprawiedliwione żądanie uiszczenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności

Opłata za użytkowanie wieczyste nie stanowi zobowiązania podatkowego Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nie kreuje zobowiązania podatkowego lecz jest instytucją prawa cywilnego umożliwiającą organom stosowanie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Zdarza się, że opłaty z tytułu użytkowania wieczystego są uiszczane z opóźnieniem, niejednokrotnie marginalnym wynoszącym kilka dni. Niezależnie jednak od skali opóźnienia, 

Instrumentalne wszczęcie postępowania karno-skarbowego po uchwale NSA z 24 maja 2021 r. sygn. I FPS 1/21

We wpisie z 12 kwietnia tego roku wskazywaliśmy na nieprawidłową praktykę organów polegającą na instrumentalnym wszczynaniu przez organy postępowań karno-skarbowych oraz na orzecznictwo, które pozwala taką praktykę kwestionować. Uchwała NSA z 24 maja 2021 r. sygn. I FPS 1/21 24 maja 2021 r. sygn. I FPS 1/21 powyższa kwestia została rozstrzygnięta w tzw. uchwale siódemkowej