Blog

Wygrana Klienta kancelarii w sprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie

W kilku poprzednich opublikowanych na blogu poście wskazywaliśmy na konieczność rzetelnego prowadzenia postępowania przez organy podatkowe. Niejednokrotnie popełnione przez organy błędy skutkują brakiem rzeczowego i gruntownego rozpoznania sprawy klientów. Taka sama sytuacja wystąpiła w sprawie, w której Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w czerwcu tego roku wydał pozytywny dla naszego Klienta wyrok uchylający zaskarżoną decyzję 

Sukces Klienta kancelarii w sporze z fiskusem, obowiązek organów przeprowadzenia rzetelnego postępowania dowodowego

W kilku z poprzednich wpisów na naszym blogu wskazywaliśmy na to, że postępowanie dowodowe jest kluczowe na drodze do pozytywnego dla podatnika rozstrzygnięcia sprawy podatkowej. Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie zobowiązania podatkowego Znaczenie postępowania dowodowego potwierdza wydana w lipcu tego roku decyzja podatkowa umarzająca postępowanie podatkowe naszego Klienta, która zakończyła kilkuletnie postępowanie (kontrolna a następnie 

Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania podatkowe a zakaz pełnienia funkcji w zarządzie

W poprzednich wpisach omówiliśmy przesłanki pociągnięcia członka zarządu do odpowiedzialności za zobowiązania spółki oraz możliwości obrony przed tego rodzaju odpowiedzialnością. W praktyce zdarzają się sytuacje, gdy osoba sprawuje funkcję członka zarządu, pomimo wynikającego z art. 18 § 2 kodeksu spółek handlowych (ksh) zakazu zasiadania w zarządzie. Członkowie zarządu powołują się na przedmiotowy zakaz, aby uniknąć